Ville-Pekka Arasmo

Hitsausalan uudistaja

Ratkaisu hitsaajapulaan on tässä

Kaikki lähti liikkeelle ongelmasta: Osaavista hitsaajista on huutava pula, eikä työelämän kannalta tarpeeksi monipuolista osaamista opita koulun penkillä. EveryWeld Oy:n Ville-Pekka Arasmo kehitti pulmaan ratkaisun.

Kantavana ideana on lisätä suomalaista hitsausalan ammattitaitoa sinne, missä sitä tarvitaan. Keinoja tähän on kolme:

  1. Ratkaisevin tekijä on laadukas hitsauskoulutus yrityksen olemassa olevalle tai uudelle työvoimalle.
  2. Korkealaatuinen hitsaustyö asiakaskohteissa.
  3. Esiintyminen esimerkiksi oppilaitoksissa, messuilla ja muissa tapahtumissa.

Tietouden ja ammattitaidon lisääminen on paras sijoitus kannattavaan tulevaisuuteen.

Koulutuspalvelut

Kouluttaja

Hitsaaja

Esiintyjä